Lenke

Til konfirmanter og foresatte i Helleland menighet

Nå er konfirmanttiden i gang og vi har alt hatt to konfirmantsamlinger.

Søndag 2.desember kl.19:00 er det lysmesse i Helleland kirke. Dette er en gudstjeneste der vi med tekstlesning, lystenning og sang vil formidle adventstidens og julens budskap. Konfirmantene deltar med ulike oppgaver i denne. Vi skal øve til denne gudstjenesten på konfirmanttimen torsdag 15.november.

7.november ble det sendt ut et brev til konfirmanter og foresatte om det som skal skje i høst. Dette kan du også laste ned her:
Brev til konfirmantforesatte Helleland 2

Etter lysmessen er det ikke flere konfirmanttimer før etter nyttår.
Første konfirmanttime i 2019 blir torsdag 10.januar.

Om du har spørsmål til noe som gjelder konfirmanttiden, så ta kontakt på epost mk@ekf.no eller telefon 40821784.

Konfirmantene betaler 400 kroner til dekning av utgifter forbundet med konfirmanttiden. Dette dekker utgifter til pizza, brus m.m. på oppstart, avslutning og utgifter til felles turer utenom konfirmantleiren. Giro kan du laste ned her:
Giro
Vi ønsker imidlertid ikke at økonomi skal være noe hinder for at noen skal være konfirmant. Ta derfor kontakt, dersom du opplever at dette blir for dyrt, så finner vi en løsning.

På denne siden vil det bli lagt ut informasjon for dere som er konfirmanter i Helleland menighet(og til dere som er foreldre til en konfirmant i Helleland menighet.). Informasjon som sendes ut til konfirmanter og foreldre, vil også bli lagt ut på denne siden.

 

 

 

 

Reklamer